Archiwum

Redakcja

Zespół Redakcyjny

Ewa D. Bogusz-Bołtuć, University of Illinois at Springfield; Magdalena Borowska, Uniwersytet Warszawski; Kamilla Najdek, Uniwersytet Warszawski; Bogna J. Gladden-Obidzińska (sekretarz redakcji), Uniwersytet Warszawski; Piotr Schollenberger (redaktor naczelny), Uniwersytet Warszawski; Małgorzata A. Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski; Anna Wolińska (zastępca redaktora naczelnego), Uniwersytet Warszawski

Rada Programowa

Arnold Berleant, Long Island University; Andrzej Bronk, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Jerrold Levinson, University of Maryland; Iwona Lorenc, Uniwersytet Warszawski; Alicja Kuczyńska (przewodnicząca), Uniwersytet Warszawski; Andrzej Półtawski, Uniwersytet Jagiellonski/Akademia Teologii Katolickiej; Władysław Stróżewski, Uniwerstytet Jagielloński; Grzegorz Sztabiński, Uniwersytet Łódzki; Irena Wojnar, Uniwersytet Warszawski; Anna Zeidler-Janiszewska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Zespół Recenzentów

Jan Berdyszak, Wolfram Bergande, Maria Bielawska, Seweryn Blandzi, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Dobrochna Dembińska-Siury, Janusz Dobieszewski, Simon Fokt, Beata Gawryszewska, Anna Grzegorczyk, Krzysztof Guczalski, Jan Hartman, Alicja Helman, Jan Hudzik, Jacek J. Jadacki, Anna Jamroziakowa, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Alicja Kępińska, Leszek Kolankiewicz, Teresa Kostyrko, Roxanne Marie Kurtz, Piotr Łaciak, Peter Mahr, Jacek Migasiński, Monika Murawska, Anna Pałubicka, Paweł Pasieka, Teresa Pękala, Robert Piłat, Ewa Podrez, Hanna Puszko-Miś, Agnieszka Rejniak-Majewska, Ewa Rewers, Michael Rings, Zofia Rosińska, Stefan Sarnowski, Martina Sauer, David Schauffler, Zoltán Somhegyi, Grzegorz Sztabiński

powrót na górę

 

Oryginalny projekt strony: mindfield.pl.