Archiwum

Redakcja

Zespół Redakcyjny

Ewa D. Bogusz-Bołtuć, University of Illinois at Springfield; Magdalena Borowska, Uniwersytet Warszawski; Kamilla Najdek, Uniwersytet Warszawski; Bogna J. Obidzińska (sekretarz redakcji), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego/Uniwersytet Jagielloński; Piotr Schollenberger (redaktor naczelny), Uniwersytet Warszawski; Małgorzata A. Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski; Anna Wolińska (zastępca redaktora naczelnego), Uniwersytet Warszawski.

Rada Programowa

Arnold Berleant, Long Island University; Andrzej Bronk, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Jerrold Levinson, University of Maryland; Iwona Lorenc, Uniwersytet Warszawski; Alicja Kuczyńska (przewodnicząca), Uniwersytet Warszawski; Andrzej Półtawski, Uniwersytet Jagiellonski/Akademia Teologii Katolickiej; Władysław Stróżewski, Uniwerstytet Jagielloński; Grzegorz Sztabiński, Uniwersytet Łódzki; Irena Wojnar, Uniwersytet Warszawski; Anna Zeidler-Janiszewska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Zespół Recenzentów

Jan Berdyszak, Maria Bielawska, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Dobrochna Dembińska-Siury, Janusz Dobieszewski, Anna Grzegorczyk, Jan Hartman, Alicja Helman, Jan Hudzik, Jacek J. Jadacki, Anna Jamroziakowa, Alicja Kępińska, Leszek Kolankiewicz, Teresa Kostyrko, Piotr Łaciak, Jacek Migasiński, Leszek Kolankiewicz, Anna Pałubicka, Teresa Pękala, Robert Piłat, Ewa Podrez, Hanna Puszko-Miś, Ewa Rewers, Stefan Sarnowski, Grzegorz Sztabiński.

powrót na górę

 

Oryginalny projekt strony: mindfield.pl.