Archiwum

Numer 28/2006

Filozoficzne i literackie interpretacje czasu

 1. Jean-Francois Courtine: Kant i czas
 2. Jaromir Brejdak: Hermeneutyka czasu – to chronos legethai pollachos
 3. Anna Wolińska: Uwagi o ciągłości czasu doświadczanego
 4. Maciej Chlewicki: Nietzsche i mistyka wiecznego powrotu 
 5. Natalia Mrozkowiak-Nastrożna: Między akceptacją a resentymentem. Próba interpretacji Gombrowiczowskiej koncepcji czasu w perspektywie filozofii Fryderyka Nietzschego
 6. Piotr Nowara: Niewyrażalne, Jorge Louis Borges

Doświadczenie estetyczne

 1. Noel Carroll: Ponowne spojrzenie na doświadczenie estetyczne
 2. Krystyna Gutowska: Rekonstrukcja: znikanie sztuki w lochach Zamku Ujazdowskiego
 3. Witold Marzęda: Fenomenologia absurdu
 4. Rafał Czekaj: Duch sztuki i obietnica nie do spełnienia. W poszukiwaniu pozytywnych konkluzji Teorii estetycznej Adorna

Polemiki, dyskusje

 1. Marek Podhajski: Uwagi do artykuły Anny Brożek i Jacka Jadackiego “Reforma terminologii muzycznej”
 2. Anna Brożek i Jacek Jadacki: W sprawie uwag Pana Profesora Marka Podhajskiego do naszego artykułu “Reforma terminologii muzycznej”

Rozmowa z Janem Świdzińskim

Recenzje

 1. Bogna J. Obidzińska: Zwierciadło myśli, czyli antysimulacrum
 2. Monika Murawska: Ciało obnażone
 3. Tomasz Misiak: Filozoficzne pytania o sztukę współczesną

 

powrót na górę

Dyskusja

Dołącz do dyskusji

 

Oryginalny projekt strony: mindfield.pl.