Archives

Numer 24/2004

W numerze:

Współczesna rehabilitacja estetyki przyrody. Na marginesie projektu Gernota Boehmego. Dyskusja redakcyjna:

 1. Iwona Lorenc: Wprowadzenie;
 2. Kamilla Najdek: O kilku istotnych pojęciach w systemie estetyki Gernota Boehmego;
 3. Grzegorz Dziamski: Estetyka Gernota Boehmego;
 4. Anna Zeidler-Janiszewska: Kilka uwag o koncepcji Gernota Boehmego;
 5. Krystyna Wilkoszewska: Uwagi na marginesie książki Gernota Boehmego, Filozofia i estetyka przyrody;
 6. Teresa Pękala: Co ciało wie, co ciało pamięta – wokół kategorii obecności cielesnej;
 7. Beata Frydryczak: O spotkaniu i rozstaniu Gernota Boehmego z estetyką przyrody Th. W. Adorna;
 8. Robert Piłat: Naturalne piękno. Na marginesie książki Gernota Boehmego, Filozofia i estetyka przyrody;
 9. Alicja Kuczyńska: Jakiej estetyki ekolodzy potrzebują?;
 10. Wojciech Chyła: Gernota Boehmego oscylacje niezdecydowane: pomiędzy Kantowskimi antropologiami – fizyczna i pragmatyczną;
 11. Andrzej Leder: Estetyka, monada, relacja;
 12. Agata Bielik-Robson: Głos w dyskusji;
 13. Krzysztof Koptas: Zaćmienie przyrody.

Artykuły i rozprawy:

 1. Madalina Diaconu: Zapach, tożsamość i pamięć. O konstytuowaniu podmiotu przez zapach;
 2. Przemysław Bursztyka: Spełniona subiektywność. Powtórzenie jako doświadczenie egzystencjalne według Sorena Kierkegaarda;
 3. Piotr Schollenberger: Doświadczenie estetyczne a idealne dzieło sztuki;
 4. Maciej Kaczyński: Między projektem a opisem: dwa modele myśli antropologicznej;
 5. Ireneusz Ziemiński: Irracjonalność śmierci. Na marginesie opowiadania Lwa Tołstoja;
 6. Anna Wolińska: Semiotyka ikony Pawła Florenskiego i Borysa Uspienskiego. Pomiędzy snem a jawą;
 7. Jelena Pawłowa: Koncepcja kosmicznego dramatyzmu Pawła Florenskiego;
 8. Roman Bromboszcz: Imię jako kategoria estetyczna. Uwagi na temat interpretacji i lektury.

Konferencja „Ontologia sztuk. Sztuka ontologii”:

 1. Iwona Lorenc: O znaczeniu tytułu. Kilka uwag wprowadzających;
 2. Michał Libera: Krzysztof Trzewiczek, Komentarz organizatorów;
 3. Paweł Mościcki: Granice w sztuce. Casus Simona Hantai;
 4. Marta Smolińska-Byczuk: Pasywność – aktywność. Dialektyka przeciwieństw w twórczości fotograficznej Heinza Cibulki.

Szkice krytyczne, recenzje, informacje:

 1. Anna Zeidler-Janiszewska: Nowy kosmiczny rausz? Szkic na marginesie Estetyki czterech żywiołów;
 2. Piotr Schollenberger: Dyskurs w otchłani;
 3. Blanka Brzozowska: Bauman w pigułce;
 4. Monika Bakke: Sztuka i filozofia – nie bez emocji;
 5. Mateusz Salwa: Metafizyczny manieryzm;
 6. Kornak: Aktualność Husserla. Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.

Numer 24. dostępny jest bezpośrednio u Wydawcy pod adresem http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=1304.

back to top

Discussion

Join the discussion

 

Website design: mindfield.pl.