Archives

Numer 22-23/2003

W numerze:

Okładka numeru 22-23/2003

 1. Artur Przybysławski: Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso;
 2. John D. Caputo: Jak oddzielić stronę lewą (niewłaściwą) odprawej (właściwej);
 3. Włodzimierz Lorenc: John D. Caputo i próba radykalizacji filozofii hermeneutycznej;
 4. Norbert Leśniewski: Fenomenologia Hegla i Heideggera. Próba ujęcia radykalnohermeneutycznego;
 5. Tsuyoshi Kurata: Poza ontologią: Paul Ricoeur i kwestia sztuki;
 6. Daniel Lipka: Podmiot transcendentalny fenomenologii w Derridiańskiej koncepcji pisma;
 7. Tomasz Majewski: Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu;
 8. Agata Bielik-Robson: Tragedia rozwoju, czyli nowoczesność dzieckiem podszyta;
 9. Maciej Kaczyński: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna; Kamilla Najdek: Rzecz o miłości i śmierci, czyli o tym, co można zobaczyć na dwóch kobiecych portretach w Zielonym Henryku Gottfrieda Kellera;
 10. Ireneusz Ziemiński: Logos czasu;
 11. Grażyna Gajewska: Dotknąć przeszłości. Kilka uwag na temat różnych form doświadczenia historycznego;
 12. Andrzej Leder: Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej;
 13. Jeffrey S. Librett: Pomiędzy nihilizmem i mitem: wartości, estetyka i polityka w Sensie świata Jeana-Luca Nancy’ego;
 14. Carole Talon-Hugon: Sztuka wobec przemocy miasta;
 15. Magdalena Willems-Pisarek: Teza W. Welscha o modelowej roli sztuki dla współczesnej rzeczywistości i myśli filozoficznej na tle inspiracji późną filozofią L. Wittgensteina;
 16. Artur Przybysławski: Problem tragedii w systemie Schellinga;
 17. Małgorzata Szyszkowska: Gest ekspresyjny jako element estetycznej interpretacji dzieła muzycznego;
 18. Anna Sobieska: Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana;
 19. Recenzje, noty, informacje.

Numer 22-23. dostępny jest bezpośrednio u Wydawcy pod adresem http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=1204.

back to top

Discussion

Join the discussion

 

Website design: mindfield.pl.