Archives

Numer 21/2002

W numerze:

  1. Edmund Husserl: Fenomenologia świadomości estetycznej;
  2. Iwona Lorenc: Między episteme a doksa; Janusz Sidorek: Uobecnienie;
  3. Alicja Kuczyńska: Mit „pięknej przyjaźni” odchodzi; Agata Bielik-Robson: Dwie odyseje albo medytacja nad brakiem nadziei;
  4. Józef L. Krakowiak: Prometeusz największym symbolem tragizmu twórczego człowieczeństwa;
  5. Teresa Dobrzyńska: Konotacje wartościujące formy wierszowej w Mona Lizie Zbigniewa Herberta;
  6. Maria Gołębiewska: Estetyka i anestetyka w reklamie społecznej;
  7. Michał Januszkiewicz: O pojęciu mimesis w poetyce Arystotelesa;
  8. Recenzje, noty, informacje.

Numer 21. dostępny jest bezpośrednio u Wydawcy pod adresem http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=1130.

back to top

Discussion

Join the discussion

 

Website design: mindfield.pl.