Archives

Numer 20/2001

W numerze

  1. Piotr Łaciak: Derrida a problem materialnego a priori;
  2. Ireneusz Ziemiński: Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci;
  3. Mariola Sułkowska: Zjawisko i pozór w filozofii Kanta a pojęcie nagości;
  4. Włodzimierz Lorenc: Mądrość i filozofia na gruncie hermeneutycznego rozumienia filozofii;
  5. Andrzej Miś: Filozofia a mądrość;
  6. Kamilla Najdek: Słowo i obraz. Studium z fenomenologii obrazu literackiego;
  7. Brygida Pawłowska-Jądrzyk: Pochwała niedorzeczności. O Kosmosie Witolda Gombrowicza;
  8. Julita Wiktorska-Zapała: Między wspomnieniem a fantazją. Sposoby ocalenia podmiotowości w powieściach Andrzeja Kuśniewicza;
  9. Miguel Morey: O Marii Zambrano: refleksja między jawą a snem;
  10. Fryderyk Hunia: O epifaniach piękna i przejawach nieodpowiedzialności, czyli o liście Papieża do artystów i o reformie edukacji;
  11. Recenzje i noty

Numer 20. dostępny jest bezpośrednio u Wydawcy pod adresem http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=1069.

back to top

Discussion

Join the discussion

 

Website design: mindfield.pl.