Archives

Numer 19/2001

W numerze

 1. Fryderyk Nietzsche: Język i retoryka;
 2. Paweł Pieniążek: Komentarz (Nietzsche o języku) – interpretacja Lacoue-Labarthea;
 3. Stanisław Łojek: Perspektywizm, szaleństwo i występek twórcy;
 4. Bogdan Banasiak: Antonin Artaud – wędrowny wieszcz;
 5. Antonin Artaud: Nowe objawienia bytu;
 6. Antonin Artaud: Teatr okrucieństwa;
 7. Christina Howells: Sartre i Derrida: obietnice podmiotu;
 8. Dorota Klimanowska CSSF: Misterium człowieka w misterium Boga – o antropologicznej myśli Cypriana Norwida;
 9. Dorota Plucińska: Dwa bieguny dialogu: mowa i milczenie. O sentencjach w Vade-mecum Cypriana Norwida;
 10. Monika Bogdanowska: Krytyka i prawo. O dyskursie filozoficznym Emmanuela Levinasa;
 11. Szymon Wróbel: Biografia jako dzieło sztuki;
 12. Brygida Pawłowska-Jądrzyk: Teoretycy i apologeci lekkości w literaturze (na marginesie Pornografii Witolda Gombrowicza);
 13. Recenzje i noty.

Numer 19. dostępny jest bezpośrednio u Wydawcy pod adresem http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=995.

back to top

Discussion

Join the discussion

 

Website design: mindfield.pl.