Archives

Numer 18/2000

Spis treści

Rozprawy i artykuły

 1. Raymond Geuss: W odpowiedzi Paulowi de Manowi;
 2. Paul de Man: Odpowiedź Raymondowi Geussowi;
 3. Paul de Man: Hegel o wzniosłości;
 4. Piotr Łaciak: Pojęcie horyzontu w fenomenologii Edmunda Husserla;
 5. Maurice Blanchot: Śmiech bogów;
 6. Catherine Chalier: Zakaz przedstawiania;
 7. Evanghelos Moutsopoulos: Alternatywne procesy w twórczości artystycznej;
 8. Marianna Michałowska: Odnowienie pamięci – fotografia wobec nowych mediów;
 9. Tomasz Załuski: i;
 10. Agata Sapkowska: Wieczność i trzy gesty błazna (Pascal, Nietzsche, Simone Weil);
 11. Ewa Borowska: Synowie Heraklesa;
 12. Dagmara Meszka i Robert Zielnicki: Wokół książki Nuda w kulturze;

Recenzje i noty

 1. Anna Boncela: Afirmacja Bergsona
 2. Grzegorz Dziamski: Sztuka w świecie ponadnarodowych korporacji
 3. Andrzej Kapusta: Antropologia – aksjologia – współczesność
 4. Grzegorz Stancel: Oręż słowa
 5. Katarzyna Szumlewicz: Spojrzenie, które zdejmuje zły czar
 6. Barbara Tyboń: Portrety Edyty Stein
 7. Piotr Zawojski: Estetyka nowych mediów

Numer 18. dostępny jest bezpośrednio u Wydawcy pod adresem http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=944.

back to top

Discussion

Join the discussion

 

Website design: mindfield.pl.