Archives

Numer 15/1998

Temat numeru

O przeżyciach metafizycznych.

Spis treści

Rozprawy i artykuły

 1. Marian Prełęcki: O przeżyciach metafizycznych
 2. Alicja Kuczyńska: Odłamki rozbitych luster
 3. Stniasław Borzym: Novalisa filozofia życia
 4. Guenter Wohlfart: Narodziny tragedii Nietzschego
 5. Bartosz Działoszyński: Fryderyka Nietzschego rozmyślania o muzyce
 6. Michał Herer: Od melancholii do wiary
 7. Ewa Płonowska-Ziarek: Retoryka i porażki i dekonstrukcja
 8. Agnieszka Doda: Przyszłość we wstecznych lusterku. Inspiracje McLuhanowskie
 9. Jean G. Garrell: Prawo musi być
 10. Maciej Jabłoński: W sprawie pojęcia “prawdy” w muzyce
 11. Małgorzata Szyszkowska: Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorna

Recenzje i noty

 1. Małgorzata Adamkiewicz: Maszyna do mieszkania?
 2. Janusz Dobieszewski: Dwuznaczność katastrofizmu
 3. Grzegorz Dziamski: Sztuka po końcu sztuki
 4. Sylwia Milewska: Propozycja współczesnej aksjologii
 5. Arkadiusz Morawiec: Transgresja marginesu
 6. Cezary Mordka: Rorty i postmodernizm
 7. Piotr Jan Przybysz: Estetyka otwarta
 8. Ewa Trojanowska: Człowieku – kim jesteś i jaki jest sens twego bycia?
 9. Anna Zeidler-Janiszewska: Obraz między kontekstami
 10. Teresa Danuta Woyciechowska: Spuścizna Mieczysława Wallisa

Numer 15. dostępny jest bezpośrednio u Wydawcy pod adresem http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=836.

back to top

Discussion

Join the discussion

 

Website design: mindfield.pl.