Archiwum

Aktualności

Zeidler Janiszewska
fot. Paweł Kuczyński

 

Profesor Anna Zeidler-Janiszewska

(1951-2017)

Członkini Rady Naukowej Czasopisma „Sztuka i Filozofia”

„Melancholik nie potrafi wykroczyć poza rozpamiętywanie przeżycia utraty; jego skargi – powiada Freud – stają się oskarżeniami. Oskarża więc na przemian to obiekt, to samego siebie, traci zdolność ˂normalnego˃ funkcjonowania w zmiennych warunkach. Obraz utraconej przeszłości wyznacza horyzont recepcji teraźniejszości, która musi melancholikowi wydawać się ˂marna˃. Czas żałoby cechuje natomiast wytężona praca prowadząca do reinterpretacji ˂ja˃ żałobnika i pogodzenia się ze zmienionym kształtem świata (…) Nie oznacza to jednak bezwarunkowej afirmacji zmienionego świata ani też zapomnienia o utraconym obiekcie, lecz odzyskanie przez podmiot zdolności do krytycznej refleksji i działania.”

                              

        Między melancholią a żałobą
Estetyka wobec przemian w kulturze europejskiejWykład Profesora Jerrolda Levinsona

Czasopismo “Sztuka i Filozofia” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na wykład:

Profesora Jerrolda Levinsona
(University of Maryland)
pt. “Values of Music”.

Wykład odbędzie się 6 maja (wtorek) 2014 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w sali 316 im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. Dobra 56/66.

Informacje o dorobku naukowym Profesora Jerrolda Levinsona na stronie macierzystej uczelni: http://www.philosophy.umd.edu/people/levinson

levinson-values-of-music

Publikacja dr Magdaleny Borowskiej

Więcej informacji: http://semper.pl/?p=1239.

powrót na górę

 

Oryginalny projekt strony: mindfield.pl.