Archiwum

Sztuka i Filozofia / Art and Philosophy

Sztuka i Filozofia / Art and Philosophy jest recenzowanym półrocznikiem, ukazuje się od roku 1989. Pismo nawiązując do tradycji polskiej estetyki i dokonań Władysława Tatarkiewicza, jest otwarte na różne style filozofowania o sztuce, estetyce i kulturze. Od początku swojego istnienia Sztuka i Filozofia stara się realizować misję zdawania sprawy z tego, co dzieje się w środowisku estetyki filozoficznej oraz publikowania prac naukowych i esejów łączących w sobie zainteresowania sztuką, krytyką sztuki, estetyką oraz ogólnie filozofią.

Półrocznik Sztuka i Filozofia / Art and Philosophy jest afiliowany przy Instytucie Filozofii UW i dofinansowany z funduszu BST Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe Semper, któremu podlega także dystrybucja i prenumerata. Pismo jest dostępne w około 50 bibliotekach naukowych oraz za pośrednictwem szeregu hurtowni na terenie Polski. Wersją podstawową pisma jest wydanie papierowe o numerze ISSN 1230-0330.

Pismo należy do listy B Czasopism Punktowanych z 10pkt oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, należy do czasopism zrzeszonych z International Association for Aesthetics i jest indeksowane przez Index CopernicusERIH+, EBSCO, oraz PhilPapers. Treść wszystkich artykułów archiwalnych w wersji cyfrowej jest dostępna na stronie BazHum 

Czytaj więcej o historii pisma.

powrót na górę

 

Oryginalny projekt strony: mindfield.pl.